Haptonomie

  +31 6 55841408

  welkom@hapto.nu

  W/AppWat is Haptonomie

Haptonomie is een therapie waarbij de interactie tussen de therapeut en de cliënt van essentieel belang is. Deze vorm van therapie richt zich op de beleving van emoties en gevoelens bij de cliënt en hoe zij daarmee omgaan, zowel in relatie tot henzelf als anderen. Het begrip "haptonomie" komt letterlijk neer op "de studie van menselijke emoties en gevoelsleven".

De nadruk op emotionele beleving

Haptonomie draait om het ervaren van gevoelens en het leggen van fysiek contact met het eigen lichaam. Het is belangrijk dat er volledig contact wordt gemaakt, wat vaak betekent dat cliënten worden gevraagd om op de behandeltafel plaats te nemen in hun ondergoed. Dit bevordert een diepere emotionele beleving. Het bewust worden van deze beleving kan leiden tot verandering en groei. De nadruk ligt op het beleven en ervaren, omdat ervaringen meer impact hebben wanneer ze deel uitmaken van je persoonlijke (lichamelijke) beleving, in vergelijking met louter theoretische kennis.

Haptonomie is maatwerk.

Wat het werken met gevoel en Emoties en het hoofd en het lijf zo interessant maakt, is dat deze totaal los staan van de logica . Bijvoorbeeld verliefd worden volgt geen logisch pad, het gebeurd, of het gebeurd niet, en daar moet je het maar mee doen. Je kunt het niet afdwingen. Net zo goed als dat je angst niet kunt wegredeneren. Zo werkt het gewoon niet. Daarbij komt nog dat niet alleen je hoofd een geheugen heeft, maar je lijf ook. Die doet gewoon dingen zonder dat je erbij nadenkt. Als je voor het eerst auto rijdt, moet je over iedere handeling nadenken. Een heel ervaren chauffeur rijdt soms per ongeluk die ene vaste route, terwijl hij ergens anders had moeten afslaan deze keer. Het overkomt je, zonder dat je er iets voor doet. Soms moet je in het lijf zijn, soms in het hoofd, soms moet je iets de-programmeren, soms nieuwe dingen aanleren. Haptonomie is maatwerk, speciaal datgene wat je mij nu nodig hebt.

Haptotherapie bij Hapto.nu

Naast gesprekken, omvat een sessie ook fysieke aanrakingen op de onbedekte huid of oefeningen om te begrijpen hoe het lichaam reageert op verschillende situaties. Door hierover te praten, krijgt de cliënt inzicht in wat er tijdens deze situaties gebeurt. De therapeut toont en laat ervaren dat er alternatieve benaderingen mogelijk zijn. Dit inzicht initieert een nieuw bewustwordingsproces, waarbij de cliënt ontdekt dat zij zelf de regie hebben over hun verdere levenspad. Ze krijgen weer controle over hun eigen leven.

Energie

Bovendien heeft mijn werk voor mij een belangrijk spiritueel aspect. De specifieke vormen van aanraking die ik toepas, kunnen energiekanalen openen, waardoor mensen zich opnieuw verbonden voelen met hun lichaam, de aarde en het universum. Dit bevordert de stroom van energie en gevoelens, waardoor mensen beter in staat zijn naar zichzelf te luisteren, hun persoonlijke grenzen te respecteren en snel te beoordelen of iets goed voor hen is. Dit genezingsproces heeft altijd een positieve invloed op klachten, omdat mensen zichzelf beter leren begrijpen en meer in contact staan met hun eigen gevoelens.

Mijn werkwijze bevat :
Mijn werkwijze bevat

  • Gesprekstechniek
  • Haptonomisch lijfwerk
  • Emotionele bewustwording
  • Sprirtuele energie
  • Familieopstellingen
  • Energiewerk en proceswerk


Al deze elementen kruisen en beïnvloeden elkaar. Doordat ze elkaar complementeren en stimuleren vallen ze als puzzelstukjes in elkaar, en zul je sneller en intenser resultaat kunnen behalen. Natuurlijk werk ik dan ook graag met mensen die met het verworven inzicht actief aan de slag gaan.